Amennyiben szüksége van adatvédelmi tisztviselőre, akkor kérjen ajánlatot ügyvédi irodánktól és bízza meg irodának adatvédelmi szakértőjét, dr. Juhász Péter ügyvédet vállalata adatvédelmi tisztviselőjének.

Ajánlatkérés

A GDPR nem fogalmazza meg konkrét számokkal, hogy melyik vállalkozásnak kell, illetve melyeknek nem kell kötelezően adatvédelmi tisztviselőt alkalmaznia. Azonban az Európai Unió adatvédelmi szakbizottsága, az un. 29-es Munkacsoport ajánlásban tisztázza a kérdést.

Az ajánlás minden kétséget esetben azt javasolja, hogy az adatkezelő vállalkozás jelöljön ki adatvédelmi tisztviselőt.

A leggyakoribb eset, amikor adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni az, amikor az adatkezelő különleges adatokat kezel. Ilyen különleges adatok például az érintettek egészségügyi adatai, szexuális beállítottságra vonatkozó adatok, faji, etnikai származásra, politikai véleményre vonatkozó adatok, stb. Ezért például az egészségügyi adatokat kezelő kórházak, magán praxisok, fogorvosi praxisok, fogorvosok, magánklinikák, plasztikai sebészetet mindenképp bele tartoznak ebbe az előbbi körbe.

Egy másik gyakori eset, amikor az adatkezelő az érintetteket rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését alatt tartja. Ezért a viselkedés alapú marketinget folytató cégek, vagy azok a biztosítók, amelyek értékelik a biztosítottjaik magatartását, vagy a profilalkotás végeznek is mindenképp kötelesek adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

Ezentúl még közhatalmi, vagy közfeladatot ellátó szervek, és a büntetőjogi jogszolgáltatásban részt vevő szervek kötelesek ilyen tisztviselőt foglalkoztatni.

Amennyiben nem tudja eldönteni, hogy vállalatának kell-e adatvédelmi tisztviselőt kijelölnie, forduljon hozzánk, és segítünk a kérdés eldöntésében.

Az adatvédelmi tisztviselőnek az adatvédelemben magasan képzett és szakértelemmel bíró személy jelölhető ki. A tisztviselő megbízási viszony vagy munkaviszony alapján töltheti be ezt a szerepet.

Az adatvédelmi tisztviselő nem utasítható az adatkezelő vállalat vezető tisztségviselői és tulajdonosai által. Természetesen az előbbi személyek nem is tölthetik be az adatvédelmi tisztviselő pozícióját a cégnél, mivel az összeférhetetlen lenne. A tisztviselő feladata, hogy ellenőrizze az adatkezelő vállalat megfejtését a GDPR rendelkezéseinek. Továbbá a tisztviselő az érintettek számára információt nyújt és segít az érintetteket adatvédelmi jogaik gyakorlásában. Végül az adatvédelmi tisztviselő tartja a kapcsolatot az adatvédelmi hatósággal (NAIH) is. Ezért is kell bejelenteni az adatvédelmi tisztviselő személyét és elérhetőségeit a NAIH-hoz.

Az Európai Unió adatvédelmi szakbizottságának (a 29-es Munkacsoportnak) az adatvédelmi tisztviselővel foglalkozó ajánlása az alábbi webhelyen található meg:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1360
Az ajánlás címe: Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs') (wp243rev.01)


Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés Önt semmire nem kötelezi csak, hogy valós adatokat adjon meg.