A Munka Törvénykönyve és egyéb jogszabályok számos személyes adat munkáltatói kezelését kötelezővé teszik. Ezért a munkavállaló nevének, lakcímének, bankszámla számának, kapcsolattartási adatainak, stb. kezelését jogszabályi előírás miatt kezelhetik a munkáltatók.

Ajánlatkérés

A munkavállaló magánszféráját azonban a munkahelyen is tiszteletben kell tartani. Ezért a munkáltató köteles belső adatkezelési szabályzatban megállapítani, hogy számos munkavégzés céljára használt, de magáncélra is használható eszközök magáncélú használatát a munkáltató megengedi-e, vagy sem. Ilyen munkavégzésre használt munkaeszközök tipikusan a céges autó, amelyben GPS nyomkövető lehet beszerelve, a munkahelyi biztonsági kamerák, a céges e-mail cím, céges számítógép, és mobiltelefon, stb. A legegyszerűbb megoldás a munkáltatónak, ha ezen munkaeszközök magáncélú használatát megtiltja a munkavállalók számára. Azonban ez munkavállalók számára barátságtalannak tűnhet, illetve az ilyen előírások betartatása is nehézkes.

A munkavállalókat tilos bármilyen eszközzel folyamatos megfigyelés alatt tartani abból a célból, hogy a munkáltató ellenőriztesse, hogy a munkavállaló dolgozik-e, illetve hogyan dolgozik a munkavállaló. Azonban a munkavégzésre biztosított helyiségek vagyonvédelmi, személyi biztonsági okokból megfigyelhetőek. A céges autóba GPS nyomkövető szerelhető a céges autó használatának ellenőrzése céljából. Drága munkagépek pedig megfigyelhetőek azért, hogy a gépek szakszerű és biztonságos használatát a munkáltató később ellenőriztesse.

A fenti munkáltatói adatkezelésekre azonban többnyire jogszabály nem ad felhatalmazást, hanem ezekhez az adatkezelésekhez a munkáltató jogos érdeke fűződik. De a munkáltató jogos érdekére hivatkozva végezhet a munkavállalóival teljesítmény felmérés, vagy más képesség felmérést a munkavállalóival. A GDPR alapján a munkáltatóti jogos érdeket alá is kell támasztani egy un. érdekmérlegelési teszt dokumentációval. Mivel a jogos érdek - bár számos esetben egyértelműnek tűnik - mégsem vehető adottnak érdekmérlegelési teszt elvégzése nélkül.

Amennyiben jogos érdeke alapján keze cége munkavállalói személyes adatokat, akkor keresse meg ügyvéd irodánkat, hogy segíthessünk az ehhez szükséges érdekmérlegelési teszt dokumentáció elvégzésében.

Amennyiben egy munkáltató új munkavállalót keres, akkor természetesen már azelőtt megszerzi a pályázó számos személyes adatát, hogy a munkaviszony létrejött volna. Ezért az ilyen célból kezelt személyes adatokat külön kell kezelni az EU-s általános adatvédelmi rendelet alapján. Az üres pozíciókra való pályázók személyes adatainak kezeléséről az adatkezelési tájékoztatót jól látható helyen el kell helyezni a vállalat honlapján.

Másrészt az állásra jelentkezők személyes adatai és pályázati csomagja csak addig kezelhető, ameddig a munkahely betöltésre nem kerül. Ezért amennyiben egy jelentkezőt nem vesznek fel, akkor erről egyrészt tájékoztatni kell a jelentkezőt. Másrészt törölni kell a jelentkező pályázati anyagát az összes személyes adattal együtt. A törlés alól csak az adhat felmentést, amennyiben a jelentkező írásban, vagy más megőrizhető módon kifejezetten hozzájárult a pályázati anyagának későbbi megőrzéséhez.


Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés Önt semmire nem kötelezi csak, hogy valós adatokat adjon meg.