Milyen tevékenységeket figyel kiemelten a NAIH?

A magyar Adatvédelmi Hivatal (NAIH) eddigi gyakorlat alapján megállapítható, hogy az alábbi tevékenységeket folytató cégek kiemelt figyelmet kaptak az Adatvédelmi Hivataltól.  Ez várhatóan a jövőben sem fog változni:

 • kamerás megfigyelő rendszer
 • webáruház és online szolgáltatás nyújtás
 • biztosító cég adatkezelése
 • hírlevél küldése és e-mail adatbázis használata
 • közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés
 • termékbemutatók adatkezelése
 • munkavállaló személyes adatainak kezelése
 • társkereső honlapok adatkezelése
 • adatbázis-kereskedelem
 • munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

A leggyakoribb adatkezelési hibák

Az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) adatvédelmi ellenőrzései kapcsán az alábbiakat állapította meg leggyakrabban:

 • jogalap nélküli adatkezelés
 • előzetes tájékoztatási kötelezettség megszegése, az előzetes tájékoztatás hiánya vagy az előzetes tájékoztatás hiányossága,
 • célhoz kötött adatkezelés alapelvének megsértése

Az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) adatvédelmi ellenőrzései kapcsán gyakran az alábbi hibákat is megállapította:

 • az adatkezelő vállalkozás adatkezelési szabályzataiban leírtak és a tényleges adatkezelési gyakorlat összhangjának hiánya,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulást nem megfelelően kérte el az adatkezelő vállalkozás az érintettől,
 • nem volt tisztázott a munkahelyi vagy munkavállalói számítástechnikai eszközök magánhasználatának engedélyezése vagy tiltása
 • kiskorúak adatainak kezeléséhez való szülői hozzájárulás hiánya
 • adatkezelés lényeges körülményeiben beállt változások bejelentése
 • munkavállalók nem megfelelő tájékoztatása az adataik kezeléséről
 • tanulók személyes adatainak nyilvánosságra hozatala jogalap hiányában

A NAIH által kiszabott bírságok gyakorlata

(Az Infotv. alapján 2018. május 25-ig a maximális adatkezelési bírság összege 20.000.000,- Ft.)

 • A nagyobb összegű bírságokat azokban az esetekben szabta ki a NAIH, ahol egy vizsgált ügyön belül többfajta jogsértés is megvalósult (pl.: tájékoztatási kötelezettség megszegése és jogalap hiánya), valamint az adatkezelés köre szélesebb volt, illetve a kezelt adatok száma magas.
 • A két legnagyobb bírság 10 és 15 millió forintot is elért. De a pénzbírságok többsége 1 millió forint alattiak volt.
 • Az 1 millió forint alatti bírságokat jellemzően akkor szabták ki, amikor 1-1 kisebb jogsértés állt fenn, enyhítő körülmény volt, ha a jogellenes helyzetet még az eljárás alatt, minél rövidebb időn belül megszüntették.
 • Néhány esetben a hatóság (NAIH) nem szabott ki bírságot tekintettel arra, hogy az adatkezelő KKV-nak számított, és korábban nem állapítottak meg náluk jogsértést.

A kiszabható bírásogok a GDPR alapján

A GDPR alapján 2018. május 25-től sdatkezelési hiányosságokkal összefüggésben a maximális kiszabható bírság 20 000 000 euro, vagy a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összege azzal, hogy a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni.


Egységes büntetési gyakorlatot

Az Adatvédelmi Hivatal (NAIH, http://naih.hu) arra törekszik, hogy adatvédelmi hiányosságok vagy jogszabálysértések esetén egységes büntetési gyakorlatot folytasson.  Az új EU-s Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-ét követő kötelező alkalmazása után az egységes büntetési elvet mind a magyar, mind a többi EU-s tagállam adatvédelmi hivatal követni fogja, mivel ezt az Európai Unió adatvédelmi szakbizottsága (az ún. 29-es Munkacsoport) által kiadott ajánlás is kötelezően előírja.

Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan hibáért bármely EU-s tagállamban ugyanolyan mértékű szankciót vagy bírságot kell kiszabni.  Az azonban fontos, hogy egy hiba vagy hiányosság nem csak a hiba típusa kapcsán kerül összehasonlításra, hanem olyan egyéb körülmények alapján is, mint pl.:

 • a hibával érintettek száma,
 • az adatkezelő tudatos vagy nem tudatos magatartása,
 • incidens esetén a megtett kárenyhítési cselekmények típusa, gyorsasága,
 • az okozott kár hatása az érintettekre, stb.