1. Ön gyűjt vagy tárol-e személyes adatokat, például munkavállalóinak adatait?

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amelyből felismerhető vagy kikövetkeztethető, hogy melyik természetes személyre, emberre vonatkozik. Ezért nem csak egy e-mail cím, név vagy fotó minősül személyes adatnak, hanem egy számítógép IP címe is.


2. Amennyiben személyes adatot kezel, akkor az érintettek megkapták-e a rendelet (GDPR) alapján szükséges előzetes adatkezelési tájékoztatást?

A személyes adatok kezelése előtt az érintettet az Adatvédelmi Rendelet alapján meghatározott részletes tájékoztatásban kell részesíteni, amely – egyebek mellett – kiterjed az adatkezelő személyére, adataira; az adatkezelési célokra, az adatkezelés jogalapjára; a személyes adatok tárolásának időtartamára; az érintettet megillető jogokra, stb.


3. Azok a személyek, akiknek a személyes adatát kezeli, tudják-e gyakorolni az őket megillető jogokat?

A személyes adatok kezelése előtt az érintettet az Adatvédelmi Rendelet alapján meghatározott részletes tájékoztatásban kell részesíteni, amely – egyebek mellett – kiterjed az adatkezelő személyére, adataira; az adatkezelési célokra, az adatkezelés jogalapjára; a személyes adatok tárolásának időtartamára; az érintettet megillető jogokra, stb.


4. Amennyiben a személyes adat érintettjei kérik az adatainak törlését, akkor ezeket az adatokat törölni tudják-e?

Az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) definíciója szerint az „adattörlés” az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.


5. Tudja-e, hogy kell-e adatvédelmi tisztségviselőt biztosítania?

Meghatározott szervezeteknek biztosítaniuk kell egy olyan személyt (adatvédelmi tisztviselőt), aki független, az adatvédelemben és az adatvédelmi jogban jártas, és segíti az érintettek joggyakorlását, amennyiben ez szükséges.


6. Van-e az Ön cégének az adatvédelmi incidenst kezelő belső eljárási rendje?

Adatvédelmi incidensnek minősül bármilyen adatszivárgás, amely során illetéktelenekhez juthatnak személyes adatok. Ilyen esetekre az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú előírásokat tartalmaz.


7. Van-e az Ön cégének, szervezetének belső adatkezelési szabályzata, ill. ennek a szabályzatnak a tartalmát a szervezet tagjai kellően ismerik-e?

Az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) az adatkezelés és adatbiztonság terén szigorú előírásokat tartalmaz. Ezeknek az előírásoknak belső adatkezelési szabályzattal és megfelelő adatkezelési gyakorlattal lehet eleget tenni.